کرفس

کرفس
کرفس

مشخصات

وزن: 600-300 گرم

دما نگهداری: 4-2 درجه سانتیگراد

نوع بسته بندی: کارتن یا سبد

بسته بندی: 20 کیسه 300-600 گرم در کارتن تقریبا. 10 کیلوگرم خالص

محتوا: 1600 کارتن در هر ظرف / 16 تن

ارسال درخواست

This post is also available in: English