کدو سبز

کدو سبز
کدو سبز

مشخصات

طول: 250-140 میلیمتر

قطر: 80-45 میلیمتر

وزن: 600-150 گرم

دما نگهداری: 14-8 درجه سانتیگراد

نوع بسته بندی: کارتن یا سبد

بسته بندی: کارتن های 6 – 12 کیلوگرم خالص

محتوا: 1500 – 3000 کارتن در هر ظرف / 18.5 تن

ارسال درخواست

This post is also available in: English