خیار

خیار
خیار

مشخصات

سایز: 250-140 میلیمتر

قطر: 55-35 میلیمتر

دما نگهداری: 11-7 درجه سانتیگراد

نوع بسته بندی: کارتن یا سبد

بسته بندی: کارتن های 5 کیلوگرم خالص

محتوا: 3،700 کارتن در هر ظرف / 18.5 تن

ارسال درخواست

This post is also available in: English