بادمجان

بادمجان
بادمجان

مشخصات

وزن: 500-200 گرم

دما نگهداری: 12-8 درجه سانتی گراد

نوع بسته بندی: کارتن یا سبد

محتوا: 2400 کارتن در هر ظرف / 12 تن

سفارش محصول

This post is also available in: English